Бангладешийн өндөр настнуудад дэмжлэг хэрэгтэй байна.

Дэлхий
khiimori.co@gmail.com
2022-05-17 13:53:02

Бангладешийн өндөр настнуудын тоо өсөхийн хэрээр шаардлагатай дэмжлэг өгч чадахгүй байна. Бангладеш 60 ба түүнээс дээш насны 15 сая орчим хүн амтай, 2050 он гэхэд тэдний тоо 36 сая (нийт хүн амын 22 хувь) болж өснө.

Өдгөө хөгшрөлтийн дунд шатанд орж байгаа улс ахиад 30-35 жилийн дараа ахисан шатандаа орно. Ахмад настнууд эдийн засгийн идэвхтэй хүн амаас "хамаарал" ихээхэн нэмэгдэнэ.

Ахмад настнууд олон өөрчлөлтийн үр дүнд физиологи, сэтгэл зүй, нийгмийн хэрэгцээгээ хангахад бэрхшээлтэй байдаг. Тэд ихэвчлэн орон байр, хоол хүнс, мөнгө, гэр бүлийн шийдвэр гаргах түвшинд оролцох, нийгмийн хандлага, итгэл үнэмшлийн хувьд эмзэг байдаг.

Шанти Нибас (Энх тайвны өргөө) цогцолборын доторх дүүргийн Нийгмийн халамжийн хэлтсийн орлогч дарга ноён Али Ахсан цогцолбор доторх өндөр настнуудын нөхцөл байдлыг сайшаасан ч тэд байнга өвдөж, халамж анхаарал байнга хэрэгцээтэй байдаг

Тэд ойр ойрхон өвдөж, эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай байдаг тул дор хаяж 3000-4000 БДТ эм авах шаардлагатай. Энэ тал дээр төсвөө нэмэх хэрэгтэй гэж бодож байна.

1997 онд Бангладешийн засгийн газар бусад хэд хэдэн хөтөлбөрөөс гадна ахмад настнуудад зориулсан мөнгөн тусламжийн хөтөлбөрийг бий болгосон байдаг.


Холбоотой мэдээ