Бакалавр 100% , мастер, доктороос 99% нь эргэн нэг ч төлөгдөөгүй!!!

Нийгэм
khiimori.co@gmail.com
2023-05-20 09:24:32

Боловсролын зээлийн сангаас 363 тэрбум төгрөгийн зээлийг 2368 суралцагчдад олгосон ба 90% өндөр дээд албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээдүүд авсан ч 41% нь хууль бусаар зээлээс чөлөөлөгдсөн байдаг!!!

Бакалавр 100% , мастер, доктороос 99% нь эргэн нэг ч төлөгдөөгүй!!!

Тус сангийн зээлээр сурсан бол Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажиллаж зээлээ төлж барагдуулна гэдэг журмыг 2008 онд ЗГ-ын 177 дугаар тогтоолоор батласан бол 2012 онд ЗГ-ын 19 дүгээр тогтоолоор цуцалжээ.

Цуцлаад даруй 11 жил болсон байна. Энэ хугацаанаас хойно төрд ажилласан бол зээлээ төлсөнд тооцохгүй юм бна шүү.

Зээл авч болно оо ард иргэд чинь яаж эргүүлж төлдөг шиг адилхан ямар ч зээл авсан төлдөг болмоор байна.

Мануус нь үхтлээ ажиллаад зээлээ төлөөд, татвараа төлөөд л байдаг. Эдгээр нь бидний төлсөн татвар төлөгчдийн мөнгөөр туйлж улсад 363 тэрбумын хохирол учруулсан байдаг. Энэ иргэдээс тултал зээлээ төлөхийг шаардацгаая.


•Боловсрол нь ХУЛГАЙ 

•Нүүрс нь ХУЛГАЙ 

•ЖДҮ нь ХУЛГАЙ 

•Газар олголт нь ХУЛГАЙ 

•Хөгжлийн банк нь ХУЛГАЙ 

•Зэс нь ХУЛГАЙ 

•Төсөл нь ХУЛГАЙ

•Төсөв нь ХУЛГАЙ 

•Тендер нь ХУЛГАЙ 

•Өмч хувьчлал нь ХУЛГАЙ

•Байгалийн баялаг нь ХУЛГАЙ

•Агентлаг нь ХУЛГАЙ 

•Сайд нь ХУЛГАЙ 

•Яам нь ХУЛГАЙ 

•Нам нь ХУЛГАЙ 

•Хууль нь ХУЛГАЙ 

•Сонгууль нь ХУЛГАЙ.

Холбоотой мэдээ